Illinois

Den 23. september 2007, mens vidnet betragter flytrafikken omkrin O’Hare Airport, opdager han et rundt objekt flyve mod vest. Han fik taget dette billede vha. zoom optik. Objektet så ud til at dreje rundt mens det fløj.