Florida

Den 10. september 2007 blev dette objekt fotograferet over Sumpty County, da det nærmede sig. Det ansloges at være 15 meter i diameter og var sølvagtig. Så ændrede det brat sin kurs mod syd og forsvandt ud af syne.