Columbia, Palermo

Adskillige rapporter fra lokale beboere afslører tilstedeværelsen af lys og uidentificerede flyvende objekter den 18. september 2006. UFOerne synes at sympatisere med visse politikere og kampagneperioder. Billedet af den kommunale repræsentant stadfæster andre tilfælde fra bønder og landsbybeboere. For femten år siden dukkede iagttagelser op omkring Palermo, hvor de har skabt forbløffelse, beundring, frygt samt historier som strækker sig fra absolut tro til den største skepsis.
Nogle siger at UFOerne har politiske sympatier, fordi de hyppigst ses i forbindelse med valg eller dagen før afstemninger. Juan Alberto Bernal, 37 år og indbygger i Palermo, så UFOerne og bekræfter: ”Det ville være meget egoistisk at tro, at en lille planet som vores skulle være den eneste beboede i sådan et stort univers. For femten år siden så jeg tre mærkelige/fremmede objekter med lys på Cerro El Baché. Det ene fløj tværs over, de andre dalede og de zig-zaggede omkring.
Sixto Francisco Cerquera, Neiva’s tidligere borgmester, så dem. Han var i gang med en valgkampagne for at få et sæde i Huilas forsamling og observerede fænomenet sammen med sin kone. Han siger: ”Da bilen begyndte at køre, fulgte lyset efter og den aften gik lyset ud, da objektet stoppede over byens kirke.” Lyset i byen blev repareret omgående” Juan alberto Bernal husker, at en bonde var vidne til landingen af et fartøj. Tre skinnende mænd steg ned fra objektet. ”Bonden sagde, at dette var Guds under, det var engle sendt til Jorden, men de vendte tilbage til himlen”.