Buenos Aires, Argentina

Dette objekt blev fotograferet den 2. may 2007 ved 17-tiden. Observationen varede i 7-10 sekunder og der blev taget flere billeder. Det vides ikke, hvad det er.