Ohio, Fostoria

George Ritter har efterhånden taget en lang række billeder af ukendte objekter. Disse to billeder viser et objekt som stiger til vejrs.

Dette billede – også af George Ritter – viser et objekt i bevægelse bag et træ. Billedet til højre er farve fremhævet for at gøre kontrasterne tydelige.