UFO kontakt | Internationalt Oplysningsprogram

George Adamski startede IGAP – Internationalt Tilvænnings-program – i 1959, baseret på den filosofi, at mennesker i alle dele af verden skulle have lejlighed til at vide hvad der foregår overalt på området: de flyvende tallerkener. Hans håb var, at så mange som muligt ville opdage sandheden om den nuværende tidsalder og imødegå den kommende tid – at lære at acceptere, gennem erkendelse, det faktum, at vi alle er borgere i Kosmos og Børn af den Kosmiske Kraft hvis love går gennem hele Kosmos. Disse love kan vi lære at forstå via studier og gennem forståelsen af “Videnskaben om Livet”, som vi er gjort opmærksomme på ved tilstedeværelsen af venlige besøgende fra andre verdener.

Formålet med denne IGAP er at bringe enhver, hvorsomhelst, nyheder af hændelser fra alle dele af kloden i alle deres varierede aspekter. Hermed menes enhver nyhed som muligvis kan være af værdi i vore bestræbelser på at bibringe menneskeheden en forståelse af, hvad der foregår i verden til enhver tid. Vi skal prøve at opdage hver eneste bevægelse i retning af den sandhed, som vi har accepteret; men som endnu ikke er officielt accepteret eller anerkendt i bredere kredse.

Den filosofi som blev bragt til verden af George Adamski er velovervejet og hjælper til at afdække sandheden om vor oprindelse og vor fremtidige skæbne.

Nye UFO beretninger